Organisation

Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljökvalitetsmålen. Organisationen består av fem sakavdelningar och fyra avdelningar för styrning och stöd.

Sidan senast uppdaterad: 1 januari 2020Sidansvarig: Berit Oscarsson