Jakttiderna ses över

Naturvårdsverket arbetar med en översyn av Sveriges jakttider. Nu pågår framtagande av ett preliminärt förslag.