Kommunalt avfall

Vägledning kring begreppet kommunalt avfall som ersatt den tidigare termen hushållsavfall.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund