Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk

ISBN 978-91-620-6902-5.