Vindkraftens påverkan på marint liv

Energimyndigheten har beviljat stöd till ett projekt som har målet att skapa ett planeringsunderlag för storskalig hållbar vindkraft till havs.

Sidan senast uppdaterad: 7 augusti 2020Sidansvarig: Kerstin Jansbo