Egenkontroll

Vägledning och information till den som driver en verksamhet som påverkar miljön. Du ska själv kontrollera och visa att du följer miljöbalken.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Bakgrund