Besökarundersökning naturum

De allra flesta besökare i naturum är nöjda med sitt besök och tycker att de fått mer kunskap om naturen i området. Det visar den besökarundersökning som Naturvårdsverket genomförde i samtliga naturum i Sverige sommaren 2019.