Skyddad natur

Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur.