Förklaringar till lagstiftningen om terrängkörning på barmark

Lagstiftningen om terrängkörning innehåller ordval som inte är helt självklara. Här kan du läsa mer om vad lagstiftningen innebär.