Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Bestämmelserna om skyddsjakt gäller allt vilt.