Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Syftet är att förhindra skador på boskap eller åkermark. Den som vill ansöka om skyddsjakt ska vända sig till sin länsstyrelse.