Villkor för skyddsjakt på säl

Skyddsjakt på säl kan tillåtas om det behövs för att förhindra allvarliga skador på fisket.