Jakt på säl

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltningen med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga sälarter. För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas.