Jakt på rovdjur

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur – björn, varg, järv, lodjur – ska alltid ske under kontrollerade former. Jakt på stora rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt.