Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortdjur

Två fall av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) har hittills upptäckts i Sverige. Flera myndigheter samverkar för en utökad provtagning på hjortdjur för att upptäcka och förebygga sjukdomen.