Handel med hotade arter

Det pågår en omfattande illegal handel med hotade djur och växter, såväl levande som döda. Det är viktigt att vara vaksam som turist eller konsument för att inte bidra till denna illegala verksamhet både här hemma och i andra länder.

Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020Sidansvarig: Emma Skoog-Tagizade