Organiserad bärplockning – Arrangörer prata med markägaren!

Arrangörer av organiserad bärplockning har ett stort ansvar och det bästa är att arrangören pratar med markägaren i förväg.