På fjället

Fjällen är ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap. Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. Allemansrätten gäller också i fjällen och du är välkommen att besöka dem för härliga upplevelser. Samtidigt får inte nyttjandet av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel.