Orientering och geocaching

Du kan gå eller springa nästan överallt i naturen. Med markägarens tillåtelse kan du också placera ut kontroller och geocacher (en slags ”skatt”) i skog och mark. Men, det finns vissa undantag för att inte störa och inte förstöra.