Om Naturvårdsverket på teckenspråk

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och även internationellt.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Berit Oscarsson