Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur, fjällräv och kungsörn

Här finns faktablad som vägledning för personer som ska genomföra inventeringarna av de stora rovdjuren björn, järv, lodjur och varg samt arterna fjällräv och kungsörn.

Vägledning

Lagstiftning