Vägledning om bedömning av genetiskt viktiga vargar

Ett stöd i bedömningen av betydelsen av genetiskt viktiga vargar och kriterierna för skyddsjakt.