Officiell statistik bygger på E-CO2

Utsläppsrapporterna ligger till grund för statistikproduktion om växthusgaser och luftföroreningar som presenteras per delsektor. Statistiken används för internationell rapportering samt nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen.