Förbättringsrapportering

Verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel och lever upp till särskilda kriterier är skyldiga att rapportera förbättringar av övervakningen till Naturvårdsverket senast den 30 juni.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek