Aktuellt om Naturvårdsverkets arbete med utveckling av miljöbalkstillsynen

Naturvårdsverket tillsammans med många andra myndigheter arbetar i flera olika processer som syftar till att utveckla miljöbalkstillsynen. På den här webbsidan beskriver vi kort vad som pågår i de olika processerna.