Omvärldsspaning inför arbetet med en nationell miljötillsynsstrategi

Detta material sammanställdes inför en workshop 9 oktober 2018 om en nationell miljötillsynsstrategi. Workshopen arrangerades av Tillsyns- och föreskriftsrådet på Naturvårdsverket. Syftet var att utforska vad en nationell miljötillsynsstrategi skulle kunna innehålla.