Underlag inför arbetet med en nationell strategi för miljöbalkstillsynen

Inför arbetet med att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsynen har en hel del underlag tagits fram. Här har vi samlat det viktigaste och kommenterat vad det är för dokument. Underlaget kommer att fyllas på allt eftersom arbetet med framtagande fortskrider.