Tillsynsavgift var inte skatt

Det var rätt att debitera en extra tillsynsavgift för en verksamhetsutövare som inte använde förnybar energi. Miljönämnden får, enligt Mark- och miljööverdomstolen, ta ut avgiften för sitt arbete med information, rådgivning och uppföljning av energianvändning. En sådan motprestation gör att avgiften inte ska ses som en skatt.