Tillsynsansvar vid en militär och civil flygplats

Miljönämnden har haft rätt att ta ut tillsynsavgift av Swedavia som verksamhetsutövare till den civila flygverksamheten vid Luleå Airport. Detta trots att tillståndet till flygverksamheten vid flygplatsen lämnats till Försvarsmakten. Det är Mark- och miljööverdomstolens beslut.