Tillsyn väg- och spårtrafik

Här beskriver vi övergripande störningar från väg- och spårtrafik, vem som ska ha kunskap om störningarna och tillsynsmyndighetens ansvar.