Samverka om ni har tillsyn över samma verksamhet

När flera myndigheter har tillsyn över samma verksamhet behöver de samverka. Syftet med samverkan är att se till att verksamhetsutövaren inte får orimligt många tillsynsbesök eller att eventuella förelägganden eller krav står i samklang med varandra.