Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

En länsstyrelse kan överlåta ansvaret för tillsynen till en kommun om kommunfullmäktige begär det. Här kan du läsa om förutsättningarna för en sådan överlåtelse.

Vägledning

Bakgrund

Lagstiftning

Avgöranden