Lämna synpunkter på strategin för miljöbalkstillsynen och plan för tillsynsvägledning

Här har du som arbetar med tillsyn möjlighet att lämna inspel till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen. Här kan du även uttrycka behov av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna.