Allmänna tillsynsfrågor med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om tillsyn enligt miljöbalken med anledning av coronaviruset.