Volontärarbete i skyddade områden

Handbok för länsstyrelser och andra förvaltare som bedriver eller vill bedriva volontärverksamhet främst i skyddade områden.

Vägledning

Bakgrund