Sex riktlinjer för entréer till nationalparker

En väl utformad entréplats ger besökaren positiva upplevelser. Naturvårdsverket har tagit fram nya riktlinjer som ger stöd och inspiration till alla som deltar i att utveckla entréer till Sveriges nationalparker. Syftet är att säkerställa en hög kvalité på upplevelsen vid entréer till Sveriges nationalparker.