Vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Fria eller fälla - här hittar du vägledning om vad du bör tänka på om du planerar att vidta åtgärder på träd.

Vägledning

Bakgrund