Samråd vid ändring av markanvändning på jordbruksmark

En åtgärd som innebär att jordbruksmark tas ur jordbruksproduktion får vidtas först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse. Här hittar du vägledning om hantering av en sådan anmälan. Här beskrivs också några andra åtgärder som innebär ändring av markanvändning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020Sidansvarig: Malin Almquist