Handledning för att identifiera potentiellt miljöskadliga subventioner

När myndigheter inom miljömålssystemet ska kartlägga potentiellt miljöskadliga subventioner kan stöd behövas. För att underlätta kartläggning har Naturvårdsverket tagit fram en handledning.

Sidan senast uppdaterad: 23 mars 2021Sidansvarig: Eric Sjöberg