Att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Här hittar du riktlinjer och vägledning för länsstyrelsernas arbete.

Vägledning

Bakgrund