Verksamhetsutövarens ansvar - konstgräsplaner

Verksamhetsutövarens ansvar är brett och omfattar i princip alla verksamheter som kan innebära negativa miljökonsekvenser, däribland konstgräsplaner.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Elisabeth Österwall