Bästa möjliga teknik

Information om begreppen "bästa möjliga teknik" (BMT) enligt miljöbalken och "bästa tillgängliga teknik" (BAT) enligt industriutsläppsdirektivet (IED).

Vägledning

Lagstiftning