Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning

Hälsorelaterad miljöövervakning omfattar långsiktig övervakning av miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa.

Sidan senast uppdaterad: 8 juni 2020Sidansvarig: Karin Norström