Uppföljning

Uppföljningen av en verksamhet eller åtgärd bör beskrivas i ett tidigt skede i miljöbedömningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 juli 2020Sidansvarig: Natalié Lindenstrand