Miljöbedömning vid Natura 2000-tillståndsprövning

Om en verksamhet eller åtgärd kräver Natura 2000-tillstånd ska en specifik miljöbedömning göras. Här har vi samlat vägledning kring miljöbedömning och Natura 2000.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund