Kulturmiljö, landskap och bebyggelse

I en miljöbedömning ska effekter på kulturmiljö, land­skap och bebyggelse bedömas. Förståelse för inne­börden i begreppen är central för att kunna identifiera, beskriva och bedöma effekter i miljöbedömnings­processen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog