Artskydd i specifik miljöbedömning

Vägledning om hur skyddade arter bör hanteras i miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Skyddade arter kräver ett särskilt fokus.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund