Liten miljökonsekvensbeskrivning

En liten miljökonsekvensbeskrivning är ett prövningsunderlag för verksamheter eller åtgärder med begränsad miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 juli 2020Sidansvarig: Natalié Lindenstrand