Information och kungörelse av miljökonsekvensbeskrivning

Prövningsmyndigheten ska använda webben för kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson