Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning kring avgränsningssamrådet vid miljöbedömningar. Syftet är att fokus läggs på rätt saker. Miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2020Sidansvarig: Egon Enocksson