Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Om övergångsbestämmelserna som hanterar övergången från den gamla lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken till den nya som gäller från 1 januari 2018.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 juli 2020Sidansvarig: Natalié Lindenstrand